top of page

OBJECTIUS DIDÀCTICS

Volem ajudar-vos a completar la vostra tasca com a docents!

 

Amb els nostres personatjes viatjarem a través de la història de la literatura d'una època concreta (en funció de l'espectacle) d’una manera més visual i viscuda en lloc de llegida o explicada.


Volem apropar els vostres alumnes a l’experiència teatral d’una manera lúdica i pràctica.


Desitjam incentivar el seu interès cap els textos dramàtics i que puguin gaudir-ne.


Necessitam despertar el seu interès com a espectadors de teatre!


I sobretot, volem potenciar el seu sentit crític.

bottom of page